top of page

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538

ประสบการณ์ทางด้านการค้า การนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ การลงทุน และจัดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรโดยเฉพาะ 

บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Anchor 1

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 ปีก่อน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2538 โดยบริษัท เอเอเอฯ เกิดขึ้นจากคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการค้า การนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ การลงทุน และจัดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรโดยเฉพาะ ซึ่งนับได้ว่ามีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทมากเลยทีเดียว และเพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชที่ทวีเพิ่มมากขึ้นอยู่ทั่วประเทศ ภายใต้ปัจจัยที่ทั้งสามารถควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้

ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ จำกัด 

จะพัฒนาภายใต้การปรับแนวคิดในการดำเนินงานขององค์กร โดยให้มุ่งเน้นที่จะเป็น “ผู้สร้างความสามารถในการผลิตพืชผลให้กับเกษตรกร ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรชาวไร่ ชาวสวนที่เหมาะสมใช้งานง่าย ลดต้นทุน และเห็นผลเร็ว” อีกทั้งยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ

จึงส่งผลให้ บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด รู้สึกมั่นใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ในบทบาทของการเป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหาของเหล่าเกษตรกรไทยอย่างสมบูรณ์แบบ

20 YEARS EXPERIENCE

ภายใต้การบริหารงานของ คุณวิษณุพงษ์ เศวตกมล

Anchor 2

1. ประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 16 ปี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 40 ชนิด จึงน่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความไม่หยุดนิ่งในการสรร สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อหวังไปสู่การสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังเกษตรกรของไทยเราอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้

4. แนวทางการปฏิบัติงาน เราปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ด้วยวิธีการสัมผัสและสนทนากับลูกค้ายังสถานที่จริงอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เรามั่นใจในการมีแนวทางการปฏิบัติงานที่จะนำพาช่องทางในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ อันจะช่วยให้เกษตรกรไทยมีผลผลิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของเกษตรกร อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ที่ทวีมากขึ้นได้ในอนาคตได้อีกด้วย

7. มุ่งสร้างความสำเร็จสู่พันธมิตร เราไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่กำไรจากลูกค้า แต่เราพยายามเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์อันดีนั้นไว้ให้ยาวนาน รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาหรือตัวกลางที่มุ่งเสนอแนะเกษตรไทยให้ก้าวเดิน และประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเรา

2. ความชำนาญการด้านเทคโนโลยี

5. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ เราตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าเป็นผู้ตัดสินความสำเร็จของการทำธุรกิจทุกธุรกิจ โดยเราจะมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับลูกค้า รวมทั้งการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารหลายทาง เพื่อให้ได้ทราบและได้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกร ซึ่งจะนำมาถึงการตอบสนองความต้องการที่เหนือกว่าลูกค้าคาดหวังกับเราไว้ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระระยาว

8. มุ่งมั่นการสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจ เราเชื่อเสมอว่าสิ่งที่จะทำให้ท่านรู้สึกมั่นใจในสินค้าและบริการของเรานั้น คือ การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการดีที่สุด ซึ่งเราจะมั่นคงไว้ในคุณสมบัติดังกล่าวอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงแสวงหาช่องทางในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้อีกว่าบริษัทฯ จะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ต่อไป

3. ความเป็นเลิศด้านบุคลากร เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคการพัฒนาและวิจัย ภาคการผลิต รวมถึงภาคการบริหารและจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการให้บริการได้อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทย

6. เข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริง เราศึกษาทั้งข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าและการลงไปยังพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูล ในทุกๆ สภาพแวดล้อมของลูกค้าที่ได้ประสบและพบเจอกับปัญหา ณ ขณะนั้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรที่กำลังเผชิญอยู่นั้นให้ดีขึ้นอย่างทันท่วงที

bottom of page