กลุ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา

01

การเกษตรกรรม

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, เครื่องหยอดขาว และโรงสีข้าว

02

การเกษตรประมง

A trading company to supply chemicals and other relating products to aquaculture industry especially in prawn farms. 

ข้าวกล้อง

ตราเซเว่นเบอรี่

03

ข้าวไรซ์เบอรี่ ที่มีคุณภาพ สะอาดรับรอง ด้วยอย. คุณภาพตั้งแต่สถานที่ผลิต การบรรจุหีบห่อ

สุขภาพดี เริ่มต้นด้วยข้าวที่ดี

AAA AGRITEC & AQUACULTURE (THAILAND) CO., LTD.

เลขที่ 27/44 หมู่ 3 ถนน เทศบาล 6 ตำบล บางโพธิ์เหนือ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

โทร: 02-593-1481, 086-328-6666  แฟกซ์: 02-593-1482

  • Grey Facebook Icon
  • AAA

© 2016 AAA Agritec & Aquaculture (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.