top of page

บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบู้ทในงานสัตว์น้ำไทย 2020

“ Thai Aqua Expo 2020 "


วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563

ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ฉะเชิงเทรา


งานที่รวมรวมสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่น่าสนใจไว้ในงานเดียว มากถึง 6 ชนิดสัตว์น้ำ กุ้งขาว - กุ้งก้ามกราม -กุ้งกุลาดำ-ปลากะพง-ปลานิล-ปูทะเล


ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์น้ำ ครบครัน.. เช่น

#zeolite #ซีโอไลท์ #จุลินทรีย์

โปรไบโอติค วิตามิน สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ
Comments


bottom of page