บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัตว์น้ำไทยครั้งที่ 1 (THAI AQUA EXPO No.1) ที่ โรงแรมซันไรซ์
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัลเจอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ร่วมออกกิจกรรม 
งานสัตว์น้ำไทยครั้งที่ 1 
(  THAI AQUA EXPO No.1   ) ที่ โรงแรมซันไรซ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 เป็นงานรวมผู้ค้าปัจจัยการเลี้ยงกุ้ง ปลา หอย กบ ทุกชนิด

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

ผลิตภัณฑ์ของเรา

การเกษตรกรรม

การเกษตรประมง

ข้าวกล้อง ตรา SevenBerry