บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

01

การเกษตรกรรม

จีสติ๊ก G-Stick

ปุ๋ยน้ำ แมทริกซ์  Matrix สูตร 13 - 13 - 13  

ปุ๋ยน้ำ แมทริกซ์  Matrix สูตร 20 - 4 - 4  

ปุ๋ยน้ำ แมทริกซ์  Matrix สูตร 4 - 24 - 24  

ปุ๋ยน้ำ แมทริกซ์  Matrix

สูตร 0 - 25 - 30

AAA AGRITEC & AQUACULTURE (THAILAND) CO., LTD.

เลขที่ 27/44 หมู่ 3 ถนน เทศบาล 6 ตำบล บางโพธิ์เหนือ

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

โทร: 02-593-1481, 086-328-6666  แฟกซ์: 02-593-1482

  • Grey Facebook Icon
  • AAA

© 2016 AAA Agritec & Aquaculture (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.