top of page
บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

01

การเกษตรกรรม

ซีโอไลท์ธรรมชาติจากแหล่งภูเขาไฟ 

สินแร่ ซีโอไลท์ ( Zeolite )  ตรากุ้ง ชนิดเม็ดและผง

มีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุซิลิก้าและอลูมิน่า ที่เกิดจากธรรมชาติของดินภูเขาไฟ ที่ทับถมกันมานานกว่าร้อยล้านปี โดยเรามีทีมสรรหาแหล่งวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพจากทั่วทุกพื้นที่อยู่เสมอ จึงได้พบแหล่งสินแร่จากอินโดนีเซีย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสินแร่ 100%ไม่มีการปลอมปน หรือผสมสารเคมีใดๆ และท่านทราบหรือไม่ว่า  เนื้อสินแร่ภูเขาไฟแท้ Zeolite เท่านั้น จึงจะมีค่า CEC (Cation Exchange Capacity) สูง หรือมากกว่า 180 จึงเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถของดินในการดูดยึดและแลกเปลี่ยนไอออนบวกได้เป็นอย่างดี

 

ช่วยปรับสภาพน้ำ จับตะกอนแขวนลอย ดูดซับแอมโมเนีย ไนไตรท์และแก๊สไฮโดรเจน ซัลไฟด์ แก้ปัญหาการเน่าเสียของพื้นบ่อ ลดความหนืดของน้ำ ทำให้น้ำโปร่งสวย

อัตราการใช้ : ซีโอไลท์ชนิด เม็ดหรือผง  20 กิโลกรัม ต่อไร่ ทุก ๆ  7 -10 วัน

Natural zeolite from volcano Indonesia in granular with the C.E.C. (ion exchange) 150-180 Meg./Gram. Improves the water, catch suspended sediment, absorb ammonia, nitrite and hydrogen sulfide solution spoilage of the pond. Reduce the viscosity of water. Make clear water.

Usage Ratio : Fuji Zeolite Granular 20 kilograms per rai (1,600 m2) every 7 days.

Packing size : 20 Kilograms | ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม

Zeolite Granular , Powder 

ซีโอไลท์ธรรมชาติจากแหล่งภูเขาไฟ ประเทศอินโดนีเซียในรูปเม็ด มีค่า C.E.C. (การแลกเปลี่ยนประจุ) 150-180 Meg./Gram.

ช่วยปรับสภาพน้ำ จับตะกอนแขวนลอย ดูดซับแอมโมเนีย ไนไตรท์และแก๊สไฮโดรเจน ซัลไฟด์ แก้ปัญหาการเน่าเสียของพื้นบ่อ ลดความหนืดของน้ำ ทำให้น้ำโปร่งสวย

 • Product name : ZEOLITE

 • Appearance : Granular, Powder

 • Origin : West Java, Indonesia

Result of Chemical Analysis :

 • SiO2 : 71.10 %

 • Al2O3 : 13.12 %

 • Fe2O3 : 0.91 %

 • CaO : 1.54 %

 • MgO : 0.99 %

 • Na2O : 0.90 %

 • K2O : 2.40 %

 • TiO2 : 0.01 %

 • LOI : 8.72 %

Resull of Physical Analysis : CEC (cation exchange capacity) = 100-160 meq/100 gr

ซีโอไลท์ ชนิดเม็ด ตราถุงเพชร ถุงทอง ( Zeolite - granular type )

คุณสมบัติ

ใช้ในสัตว์น้ำ  ( กุ้ง ปลา กบ ตะพาบน้ำ )
• จับแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำได้อย่างฉับพลัน
• ดูดซับสารพิษ สารตกค้าง ในน้ำ และสารเคมีตกค้างได้เป็นอย่างดี
• จับตะกอนสารอินทรีย์ที่แขวนลอยในน้ำ ลดความหนืดของน้ำ ช่วยให้ออกซิเจน ละลายน้ำมากขึ้น
•  มีซิลิเกตสูง ที่ช่วยสร้างแพลงค์ตอนพืช สัตว์ สัตว์หน้าดิน ที่มีประโยชน์ในน้ำ
• รักษาสมดุลของ pH ในน้ำไม่ให้แกว่ง ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม

ใช้ในพืชไร่  ( ไร่ส้ม ไร่มันสำปะหลัง นาข้าว พืชผัก)
• มีความพรุนในตัวสูง ช่วยปรับดูดซับปุ๋ย และแร่ธาตุอาหารไว้ไม่ถูกชะล้าง
• ช่วยรักษาและปรับสภาพดินให้ร่วนซุย
• เสริม เพิ่มเติมแร่ธาตุ ที่ช่วยป้องกันและทนทานต่อโรค และเชื้อรา
• ผลผลิตสูง ได้น้ำหนัก ทนโรค ระบบรากสมบูรณ์

ใช้ในคอกสัตว์   (ไก่ สุกร นกกระทา กระต่าย )
• ดูดซับ จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยงที่เกิดจากมูลสัตว์
• จับสารพิษ ของเสีย และกลิ่นเหม็นในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ (กรณีให้กิน)
• ป้องกันการแพ้แอมโมเนีย หรือโรคหวัดหน้าบวมในไก่ หรือในนกกระทา

สินแร่ชีวภาพภูเขาไฟ ตราลาภูเขาไฟ มีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุซิลิก้าและอลูมิน่า ที่เกิดจากธรรมชาติของดินภูเขาไฟ ที่ทับถมกันมานานกว่าร้อยล้านปี โดยเรามีทีมสรรหาแหล่งวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพจากทั่วทุกพื้นที่อยู่เสมอ

จึงได้พบแหล่งสินแร่จากอินโดนีเซีย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสินแร่ 100% ไม่มีการปลอมปน หรือผสมสารเคมีใดๆ และท่านทราบหรือไม่ว่า เนื้อสินแร่ภูเขาไฟแท้  ตราลาวาภูเขาไฟ เท่านั้น จึงจะมีค่า CEC (Cation Exchange Capacity) สูง หรือมากกว่า 180

จึงเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถของดินในการดูดยึดและแลกเปลี่ยนไอออนบวกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจัดได้ว่าเป็นสินแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลากหลายชนิด โดยประกอบไปด้วยธาตุเอาหารเกือบ 10 ชนิด  คือ Si Mg CaAi Fe K  Mn  ZnCo

ผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย ทั่วประเทศ 02-5931481

bottom of page