top of page
บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

01

การเกษตรกรรม

สินแร่ ชีวภาพ ตรา ถุงเพชร ถุงทอง 

สินแร่ ชีวภาพ ตรา ถุงเพชร ถุงทอง

ประโยชน์ในการใช้ : 

- เกษตรกรรม ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม ไม้ผล ผัก พริก เห็ด พืชทุกชนิด


- มีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุซิลิก้าและอลูมิน่า ที่เกิดจากธรรมชาติของดินภูเขาไฟ ที่ทับถมกันมานานกว่าร้อยล้านปี โดยเรามีทีมสรรหาแหล่งวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพจากทั่วทุกพื้นที่อยู่เสมอ

- จึงได้พบแหล่งสินแร่จากอินโดนีเซีย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสินแร่ 100% ไม่มีการปลอมปน หรือผสมสารเคมีใดๆ และท่านทราบหรือไม่ว่า เนื้อสินแร่ภูเขาไฟแท้  ตราลาวาภูเขาไฟ เท่านั้น จึงจะมีค่า CEC (Cation Exchange Capacity) สูง หรือมากกว่า 180

- จึงเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถของดินในการดูดยึดและแลกเปลี่ยนไอออนบวกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงจัดได้ว่าเป็นสินแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชหลากหลายชนิด โดยประกอบไปด้วยธาตุเอาหารเกือบ 10 ชนิด  คือ Si Mg CaAi Fe K  Mn  Zn Co

- ซึ่งจะอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่างๆมากมาย ทั้งในการดูดซับแร่ธาตุหลักอันได้แก่  NPK  ในปุ๋ยให้อยู่ในดินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น พร้อมกันนั้นจะกระทำการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างค่อยเป็นค่อยไป

-  จึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของพืชในการดูดซึมธาตุอาหารไปใช้อย่างได้ผลมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในทุกๆประเภท ทั้งพืชสวน พืชไร่ นอกจากนี้คุณประโยชน์ของสินแร่ชีวภาพภูเขาไฟ ตราลาวาภูเขาไฟ ยังช่วยบำรุงดิน ปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น เพิ่มความพรุนของดิน ดินร่วนซุย และช่วยเสริมทัพในการตรึงธาตุในอากาศลงในดิน เพื่อประโยชน์แก่พืชในการนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต ทั้งนี้ท่านสามารถนำไปใช้กับพืช ทั่วไปต่างๆ ของท่านได้ อาทิเช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย สวนยาง สวนปาล์ม และไม้ผล ลำไย สับปะรด มะม่วง รวมไปถึงพืชผักสวนครัวทุกชนิดๆ ได้ด้วย

คุณประโยชน์หลัก:

1. การมีแร่ธาตุซิลิก้า หรือ ซิลิคอน และอลูมิน่า เป็นสารประกอบในสินแร่ภูเขาไฟ ตราลาวาภูเขาไฟ จึงช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทั้งระบบราก ลำต้น ใบ และทำให้ผลผลิตสูงขึ้นอีกทั้งยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เกิดจากการทับถมของภูเขาไฟมากกว่า 100 ล้านปี ที่พืชนำเอาไปใช้ได้ทันทีพร้อมทั้งยังเห็นผลได้อย่างชัดเจน

 

2. สินแร่ภูเขาไฟ ตราลาวาภูเขาไฟ ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเอ็นไซน์ ในการสังเคระห์แสงสร้างแป้ง น้ำตาลกรดอินทรีย์ และระบบหายใจของพืชให้สมบูรณ์ส่งผลให้ผลผลิตของท่านเป็นไปตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น ข้าวเต็มรวง มันหัวใหญ่ ข้าวโพดเต็มฟัก

3. การทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับ จับปุ๋ย แร่ธาตุ NPK จากนั้นจะกระทำการปลดปล่อยอย่างช้าๆให้พืชสามารถดึงไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียแร่ธาตุ ที่เป็นประโยชน์ไปตามหน้าดิน โดยมีหลักการ คือ การทำให้ปุ๋ยละลายเร็วกลายเป็นปุ๋ยละลายช้า ปุ๋ยเคมีที่ใส่จึงจะมีประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

bottom of page