บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

ผู้บริหาร

คุณวิษณุพงษ์ เศวตกมล (MD)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

คุณสุนทร เศวตกมล (Manager) ตำแหน่ง ผู้จัดการ

คุณโรสรินทร์ เศวตกมล (ME) ตำแหน่ง ผู้จัดการทางการตลาด