บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

01

การเกษตรกรรม

กู๊ซกรีน สูตร ข้าวเขียวโตไว

สารอินทรีย์สกัดเข้มข้น   

รากยาว   เขียวโตไว แตกกอดี     ใบตั้ง     
กอใหญ่    ลำต้นแข็งแรง    ต้นข้าวสมบูรณ์

คุณสมบัติ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรองดังนี้

แมกนีเซียม     1 %    (MgO)

กำมะถัน       0.5 %    (S)

คุณประโยชน์ในการใช้ : 

- เป็นอาหารทางใบเหมาะสำหรับข้าวโดยเฉพาะ 
- กระตุ้นการเกิดราก รากจะยาว ดูดซึมอาหารได้ดี 
- ต้นข้าวแตกกอดี ใบตั้ง กอใหญ่ ลำต้นแข็งแรง 
- เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ทำให้ข้าวใบเขียวเข้ม และเขียวนาน ทำให้ข้าวโตไว   รวงใหญ่ 
- ทำให้ต้นข้าวเก็บสะสมอาหารครบถ้วน เพื่อเตรียมพลังงานในช่วงตั้งท้อง กระทุ้งรวงออก     เต็มที่ 
- เป็นอาหารเสริมบำรุงทำให้เกสรสมบูรณ์ ได้ข้าว ผลผลิตสูง  

 

วิธีการใช้

ชนิดของพืช: ข้าว

อัตราการใช้ ต่อน้ำ 20 ลิตร: 20 - 30 ซีซี

ควรใช้ในช่วงข้าว อายุ 0 - 60 วัน

ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่งใบและทุกๆ ส่วนของข้าว 2-3 ครั้ง ทุกๆ 10-15 วันในระยะข้าวเล็ก