บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัจเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ของเรา

01

การเกษตรกรรม

กู๊ซโกลด์ สูตรทองเต็มรวง

สารอินทรีย์สกัดเข้มข้น   

เพิ่มแป้ง   เร่งน้ำหนัก    กระทุ้งรวง
ขั้วเหนียว   คอรวงยาว   เมล็ดเต่งเหลืองใส

คุณสมบัติ ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรองดังนี้

แมกนีเซียม   7.5 %    (MgO)

กำมะถัน       3.5 %    (S)

คุณประโยชน์ในการใช้ : 

- เป็นอาหารบำรุงข้าวชนิดที่บำรุงข้าวโดยตรง
- กระตุ้นการออกรวง มีสารอาหารครบถ้วน ช่วยให้ข้าวในระยะตั้งท้อง สะสมอาหาร เพิ่มการ   สะสมแป้ง 
- ช่วยให้เกสรสมบูรณ์แข็งแรง ขั้วเหนียว เมล็ดข้าวไม่หลุดร่วง
- ช่วยผสมเกสร ได้ข้าวรวงใหญ่ คอรวงยาว ออกรวงพร้อมกัน 
- เมล็ดข้าวสมบูรณ์ เต่งเหลืองใส เมล็ดเต็มรวง
- มีธาตุอาหารครบสูตร ช่วยให้ได้ข้าวสมบูรณ์โตเร็ว
- ผลผลิตต่อไร่สูง เมล็ดข้าวเนื้อแน่นได้น้ำหนัก  

 

วิธีการใช้

ชนิดของพืช: ข้าว

ควรใช้ช่วงข้าวตั้งท้อง   50 - 70 วัน และระยะข้าวออกรวง จนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว

ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่งใบและทุกๆ ส่วนของพืช 2-3 ครั้ง ทุกๆ 10-15 วัน จนถึงก่อน
เก็บเกี่ยว